Hem


Sörbygdens Musik- och Kulturförening planerar för ett givande år 2015. Vi hälsar alla välkomna til våra arrangemang.


Vårens och sommarens program är klart. Alla medlemmar har fått information via medlemsbrev. Se affischer i bygden inför våra program.


17 febru

Sörbygdens Musik- och Kulturförening Föreningen skall

 främja musik- och

 kulturliv i Sörbygden,

 arrangera kulturträffar

 med medverkan av

 såväl amatörer som

 professionella


 Medlemskap

 Enskild medlem: 50 kr/år

 Familj: 110 kr/år

 Insättes på Bankgiro:

 5656-5369

 Skriv ditt/era namn,   

 adress och mailadress


 Välkomna!


Föreningen är öppen för enskilda personer. På förslag från bygdens befolkning arrangeras olika aktiviteter:

* natur-och kulturvandringar

* konserter

* bygdespel

* familjeföreställningar ex   

  teater

* operaföreställningar

* berättarkvällar

* hantverk

* samarbete med

  kommunens kulturella 

  aktiviteter

* dans
Styrelsen: 2018:


ordförande: Gerd Berg

                    0722-049886

sekreterare: Rolf Berg

                    070-6231111

kassör:        Therese Andersson

                    0730-515159

ledamöter:

                   Gunilla Lindskog 

                   0768-148433

                   Ivo Beno

                   0524-32001

                   Jonatan Lindbom

                   073 9749779

                   Sara Gårdmark

                   0703 445068


                  

                  


Kontakta oss


om du har tips på aktiviteter!